ANALYSIS OF PARENTS’ OPINIONS ABOUT PARENT-TEACHER COMMUNICATION IN PRESCHOOL
PDF

Посилання

Cömert, D. ve Güleç, H. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımının Önemi: Öğretmen – Aile – Çocuk ve Kurum”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2001, s. 234-243.

Çayak, S., & Ergi, D. Y. Öğretmen veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen öğretmen davranışları arasındaki ilişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama [Journal of Education and Humanities: Theory and Practice], 2015, 6 (11). 59-77.

Ersoy, Ö. Aile Katılım Çalışmaları, 36-72 Aylık Çocuklar İçin Yıllık Plan Örnekleri ve Aile Katılım Çalışmaları, (Editör: Esra Ömeroğlu), 2003. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul,

Kaplan, S. İlköğretim Birinci Kademe Okul-Aile İşbirliği Mevcut Durum ve Bir Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Martin, M. ve Waltman, C. Çocuğunuzun Okulla İlgili Sorunlarını Çözebilirsiniz, 2000, Sistem Yayıncılık, (1.Basım), İstanbul

Özdayı, N. Öğrenci ve Öğretmenlerin Gözüyle Sınıf Yönetimi Sorunlarına Genel Bir Bakış. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 1, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2004, 375-394

Pehlivan, İ. Okula aile katılımı. Yaşadıkça Eğitim, 1997, 53, 4-7

Sarıtaş, M. Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi. Sınıf yönetimi. Ed. Mehmet Şişman-Selahattin Turan, 2011, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şişman, M. Eğitimde Mükemmellik Arayışı Etkili Okullar (4.baskı), 2013. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=6645242 11. http://www.onceokuloncesi.com/okul-oencesi-e-itimde-okul-oe-retmen-ve-aile-birli-nas-l-olmal-t378.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 37 |