РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Посилання

Denison E. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before us / E. Denison // N.Y., 2006. – С. 69 – 70.

PedagogicalConstitutionofEurope [Електронний ресурс]. –.Режим доступу:http://www.arpue.org/index.php/uk/chasopysyevropeiski-pedahohichni-studii/pedahohichna-konstytutsiia-yevropy (дата звернення: 27.01.2019).

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні . Національна академія педагогічних наук України. До 25-річчя незалежності України / за заг.ред. В. Кременя. Видання здійснено за підтримки Товариства Знання України. Київ 2016. – [Електронний ресурс]. –.Режим доступу: https://nenc.gov.ua/.(дата звернення: 27.01.2019)

Мислення та мисленнєві операції// Курс лекцій Рівне, : 2014. – [Електронний ресурс].http://psuhologia.in.ua/images/dustan/kzp5.pdf(дата звернення: 27.02.2020)

Критичне мислення / Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії https://uk.wikipedia.org/wiki/Критичне мислення(дата звернення: 27.02.2020)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | |