ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Посилання

Гібалова Н., Процай Л. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців електронного навчаннѐ: досвід ПНПУ імені В.Г.Короленка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. ғ8(82). С. 129 –138.

Морзе Н. Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід // Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 60, ғ 4. С.220 – 238.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | |