РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Посилання

Власенко Н.О. Екосвідомість молодших школярів. Інноваційні педагогічні рішення у початковій освіті : Зб. наук. праць [за заг. ред. / О.А. Федій, відпов. ред. Ю.Г. Павленко] / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2018. С. 45–54.

Державний стандарт початкової освіти Нової української школи [Електронний ресурс] Режим доступу: http://nus.org.ua/news/uryad- opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/

Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології: Навч. посібник. К.: МАУП, 2004. 136 с.

Основи еколого-натуралістичної освіти : Науково-методичний посібник. – К., 2005. 490 с.

Ратушняк О.М. Формування екологічної компетентності учнів початкової школи. Методика початкового навчання і дошкільного виховання. Зб. наук. праць. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. Вип. 16 (1–2014). С. 325–330.

Хроленко М.В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів: Автореф. … канд. пед. наук: 13.00.04. К.: 2007. 20 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | |