ОЗДОРОВЧИЙ ТА ЛІКУВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БІГУ ЯК ВИДУ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Посилання

Артюшенко О. Ф. Легка атлетика: навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури. Черкаси : БРАМА-ІСУЕП, 2000. 316 с.

Ахметов Р. Ф., Максименко Р. Ф., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 340 с.

Бобровник В. І, Поліщук В. Д., Козлова О. К., Фомін С. К. Оздоровчий біг і ходьба – універсальні засоби рухової активності [текст]. Збірник наукових праць «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». ХДАДМ (ХХПІ). Харків : 2006. ғ1. С. 4‒9.

Вірт В. І. Методична розробка «Оздоровчий біг – одна із ланок вирішення проблеми малорухливості учнів ліцею». URL: https://mykolaivpl.org/metodrozrobka/173-metodychna-rozrobka-ozdorovchyi-bih-odna-iz-lanok-vyrishennia-problemy-malorukhlyvosti-uchniv-itseiu.html (дата звернення: 15.11.2019).

Волков В. М., Мильнер В. М. Бег и здоровье. Москва : Физкультура и спорт, 1996. С. 122‒127.

Гилмор Г. Бег ради жизни. Москва : «КСП», 1995. С. 3‒116.

Гилмор Г. Бег ради жизни. Москва : Физкультура и спорт, 1970. 112 с.

Глухих В. І., Сиромятников М. М. Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров‘я та профілактики захворювань студентів : навчально-методичний посібник. Запоріжжя : ЗДМУ, 2013. 51 с.

Гогін О. В. Легка атлетика: курс лекцій. Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди «ОВС», 2001. 112 с.

Губка П. И. Оптимальные тренировочные режимы в оздоровительном беге для мужчин различных профессиональных групп: автореф. дис. … канд. пед. наук : / Гос. центр. институт физкультуры. Москва, 1988. 22 с.

Демб А. Г., Земцевекий А. Г. Спортивная кардиология : руководство для врачей. Ленинград : Медецина, 1989. 460 с.

Душанин С. А., Иващенко С. А., Пирогова Є. А. Тренировочные программы для здоровья. Киев : Здоровье, 1995. 76 с.

Душанін С. А., Пирогова О. Я., Іващенко Л. Я. Оздоровчий біг. Київ : Здоров‘я, 1982. 128 с.

Євсєєв Л. Г., Павлов В. І., Дідик Т. М. Словник основних термінів та понять з теорії і методики викладання легкої атлетики : навчальний посібник для студентів пед. університетів. 2-е вид. допрацьов. і доп. Вінниця : ВДПУ, 2007. 102 с.

Завьялов Н. Д., Засим Н. Н. Методика организации занятий оздоровительным бегом : методические рекомендации. Брест : БрГУ, 2017. 29 с.

Загальні відомості про легку атлетику. URL: https://mylifesport.ru/text.php?id=109 (дата звернення: 15.11.2019).

Захаров В. Доза омоложения. Оздоровительный бег. Как избежать болезней. Москва : ―КСП‖, 1995. С. 216–222.

Клочко Л. И. Положительное влияние оздоровительного бега на физиологическое состояние человеческого организма. Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». 2007. ғ1. С. 50–54.

Конова Л. А. Вплив бігу на здоров'я студентів, що самостійно займаються оздоровчим бігом. Науковий журнал «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту». 2010. ғ 6. С. 70–74.

Конова Л. А. Оздоровчі ходьба і біг – універсальні засоби рухової активності. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-04/11klaoia.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. Москва : Физкультура и спорт, 1987. 190 с.

Лінник З., Богатько Л. Теоретичні відомості з даного розділу програми. Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної, дихальної та м‘язової систем URL: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4424 (дата звернення: 12.12.2019).

Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической культуры. Москва : Спорт Академия пресс, 2001. 172 с.

Сысоев Ю. В. Мотивы занятий оздоровительным бегом. Науковий журнал «Теория и практика физической культуры». 1997. ғ 5. С. 44.

Федоров Н. С., Федоров А. С. Оздоровительный и лечебный бег трусцой. Симферополь : Сонат, 1997. 208 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 31 | |