ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Посилання

Зарицька В.Г. Школа і погляд у майбутнє [Текст]: Збірник творчих проектів. Донецьк: Витоки, 2009. 9 с.

Карамушка Л.М. Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях: Навчально-методичний посібник. Біла Церква: КОІПОПК, 2008. 76 с.

Киричук О.В. Основи психології: Підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. Вид. 6-те, стереотип. К.: Либідь, 2006. 632 с.

Лукіна Т.О. Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі: Збірник наукових праць. НАДУ. 2003. ғ2. с. 122.

Татенко В.О. Суб‘єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В.О. Татенка. К.: Либідь, 2006. 360 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |