ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Посилання

Азізова К. М. Моніторинг у вищому закладі як інформаційно-аналітична система / К. М. Азізова // 2015. – ғ 7. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://tmpe.profua.info/ images/docs/7/15azizova.pdf. .

Андреев В. И. Проблемы педагогического мониторинга качества образования/ В. И. Андреев // Известия Российской Академии Наук. – ғ 1. – 2001. – 37 с.

Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : метод. Посібн. / О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – 58 с.

Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. Книга 1 / А. Н. Майоров. – Спб. : Издательство «Образование-Культура», 1998. – 344с.

Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство / Т. А.Стефановская. –М. : Совершенство, 1998. –18 с.

Хриков Є. М. Теоретико-методологічні засади моніторингу професійної підготовки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html

Федорченко Ю. Про моніторинг оцінювання та забезпечення якості освіти / Ю. Юрченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://osvita.ua/vnz/54822/?fbclid=IwAR3vSjhiWDGITuupu6VfSeVmqe4Z5g3Xs-B7nGkwcS_W-ozVKWMAxGl4paA

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | |