РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Посилання

Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс] // Кабінет міністрів України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu- pochatkovoyi-osviti.

Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Д. Б. Эльконин // М. ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 417 с.

Комарова, И. А. Исследование феномена профессионально-игровой компетентности будущих специалистов ДОУ / И. А. Комарова, А. А. Кулешова, Н. Г. Здорикова // Вектор науки. – 2010. – ғ 3. – 65 с.

Концепція Нової Української Школи : ухвалено рішенням колегії МОН 27 жовтня 2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska- shkolacompressed.pdf (Дата звернення: 20.02.2020 р.).

Марко М. М. Формування ігрової компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки Наукові записки . Серія Педагогіка / М. М. Марко. // Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – 2016. – ғ2. – С. 245–251.

Патрушева И. В. Психология и педагогика игры. Учебное пособие для ВУЗов / И. В. Патрушева., 2019. – 130 с. – (Университеты России).

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://nus.org.ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchytelya-pochatkovyh-klasiv- nush-shho-potribno-znaty-ta-vmity/.

Смирнова Е. О. Игровая компетентность воспитателя / Е. О. Смирнова. // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2017. – ғ9. – С. 4 – 9.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |