ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Посилання

Гриневич Л.М. НУШ: освітнє середовище та електронна платформа. URL: https://nus.org.ua/media/nush-osvitnye-seredovyshhe-ta-elektronna-platforma/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.)

Зразкове освітнє середовище: європейський досвід. URL: https://nus.org.ua/articles/zrazkove-osvitnye-seredovyshhe-yevropejskyj-dosvid/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.)

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.)

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. ғ988-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8 (дата звернення: 21.07.2018).

Сертифікація: МОН затвердило програму тестування вчителів. URL: https://nus.org.ua/news/sertyfikatsiya-mon-zatverdylo-programu-testuvannya-vchyteliv/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.)

Фінська підтримка реформи: що має змінитися в українській освіті. URL: https://nus.org.ua/articles/navchayemos-razom-finska-pidtrymka-reformy-ukrayinskoyi-shkoly/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.).

Як створити шкільний простір, який мотивуватиме учнів до навчання. URL: https://nus.org.ua/articles/yak-stvoryty-shkilnyj-prostir-shho-motyvuvatyme-uchniv-navchatysya/. (Дата звернення: 17.07.2019 р.).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | |