ВИКЛАДАЧ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЖИВОПИСУ(РЕАЛЇЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНЯ)

Посилання

Біблія: Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. – К. : Вид-ня місійного тов-ва «Нове життя Україна, Кемпус Крусейд фор Крайст», 1992. – С. 1–959; С. 1–296.

Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Н.М. Бібік—К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

Комаровська О.А., Миропольська Н.Є., Руденко І.В., Ничкало С.А., Денисюк І.С. Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час: монографія / О.А. Комаровська, Н.Є. Миропольська, І.В. Руденко, С.А. Ничкало, І.С. Денисюк / за ред. Н.Є. Миропольської, О.А. Комаровської. – Київ, 2018. – 148 с.

Електронний ресурс. Режим доступу:// ttp://osvita.ua/school/reform/53347/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |