ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Посилання

Давидов В.В., Варданян А.У. Учебная деятельность и моделирование. Ереван. Луйс, 1981. 220 с.

Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти: монографія. Умань: РВЦ «Софія», 2008. 332 с.

Пометун О.І Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті : Основна школа, 2005. вип.3,4.

Савченко Г.О. Теоретичні питання використання засобів моделювання у навчально-виховному процесі : Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту, 2004. ғ19.

Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении: М.: Знание, 1984. 80 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |