ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВЕРБАЛЬНОЇ ОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Посилання

Зарецкая Е.Н.Риторика. Теория и практика речевой коммуникации. Монография. ‒ 5-е издание. Москва: Проспект, 2016. С. 7

Дубяга С. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2017. ғ 2. С. 52-59. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017

Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2015. ғ 24. С. 93-97. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip

Почепцов, Г. Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – Киї: Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.

Когут І.В. Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук дис. ... кандидата пед. Наук .Полтава, 2015. 22 с.

Бабій М.Ф. Важливість здібностей у вербальній взаємодії педагогів. Психологія: реальність і перспективи. Вип. 8. 2017. С. 14-18. URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/prp_2017_8_5.

Волкова Н.П. Комунікативна компетентність як основа професіоналізму майбутнього соціального педагога. 2012. ғ 1(17). С. 148-152.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |