ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Посилання

Готовність учнів і педагогів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності. Психологічний практикум: методичні рекомендації / Укл. : В. В. Білецька – Миколаїв: ОІППО, 2013. 18 с.

Москалик Г.Ф. Філософські засади модернізації освіти в умовах сучасного інформаційного простору : автореферат дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / Г. Ф. Москалик ; наук. консультант В. П. Андрущенко; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. 36 с.

Старовойт О. Проблема подолання соціально-психологічних бар‘єрів інноваційної діяльності особистості // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія. – К.: Вид-во НПУ ім. В.П.Драгоманова, 2014. ғ34. С. 55-63.

Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища : монографія / Г. Ф. Москалик – Кременчук: Вид-во «Християнська Зоря», 2014. 328 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |