ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ШКОЛЯРІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 с.

Бутиріна М. В. Формування культури безпеки життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасної освіти України : Збірник наукових праць Педагогічні науки / упор. та від. ред. М. В. Бутиріна, В. О. Бабенко., 2014. С. 33–40.

Вишневський О. К. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навчальний посібник для ВНЗ. 2008. 568 с.

Коваль Т.О. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті парадигмального оновлення сучасної освіти // Т. О. Коваль: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. ғ 3. С. 390-398.

Мошкін В. Н. Виховання культури безпеки школярів.Барнаул: БДПУ, 2015. 318 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя . Н. М Бібік. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Основи сучасного виховання: навч. посіб. / М. В. Гриньова, О. М. Коберник, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна . Полтава: ПП «Астрая», 2015. 345 с.

Підласий І. П. Продуктивний педагог: настільна книга вчителя. 2010. 360 с.

Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник . Київ: Видавництво А.С.К. , 2004. 192 с. 10. Проблеми впровадження культури безпеки в Україні / Ю. М. Скалецький, Д. С. Бірюков, О. О. Мартюшева, Л. Д. Яценко., 2012. 17 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | |