РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КРЕАТИВНОСТІ

Посилання

Антонова О. Є. Педагогічна креативність у структурі педагогічної обдарованості вчителя. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. в 2-х ч. Київ-Вінниця : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2011. Вип. 69. Ч. 2. С. 11-17.

Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / наук. кер. Є. А. Пасічник. Київ : Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, 2007. 44 с.

Павленко В. В. Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник, Т. В. Наумчук. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 145-150.

Правописний словник Г. Голоскевича. URL : https://slovnyk.me/dict/holoskevych/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C (дата звернення : 23.02.2020)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |