НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Посилання

Білик Н. І. Педагогічний професіоналізм особистості викладача закладу вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 15 березня 2019 року, м. Кременчук. Кременчук : Метод. кабінет, 2019. 568 с. С. 17–21. URL : http://pu.org.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1.pdf

Білик Н. І. Теоретичні і методичні засади управління адаптивно-педагогічним проектуванням регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників [Текст] : дис. … д-ра пед. наук : спец.: 13.00.06; Черкаський нац. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2016. 657 с.

Исимбаев Е. Т. Новые подходы к совершенствованию профессионального мастерства педагогов. Инфомационно-методический журнал «Открытая школа». Тема ғ 9(120). Ноябрь 2012 г. URL : http://www.open-school.kz/glavstr/tema_nomera/tema_nomera_120_2.htm

Костіна Л. С. Організаційна структура професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії: рівні реалізації : Педагогіка та психологія : зб. наук. праць. Харків, 2017. Вип. 57. С. 201–211.

Менеджмент якості та школи: навчальні стратегії Віденського педагогічного інституту. Wien: PH Wien, 16.06.2015.

Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників / Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. ғ 800. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn-zmin-do-poryadku-pidv-a1133

Семенець-Орлова Інна. Великобританія: нові вчителі для нового суспільства. 2015. URL : http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/460-velikobritaniya-novi-vchiteli-dlya-novogo-suspilstva

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | |