РОЛЬ БІНАРНИХ УРОКІВ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ МЕТОДИК

Посилання

Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу. Сучасна школа. DOI:http://ru.osvita.ua/school/method/1313/ (дата звернення: 18.01.2020).

Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. М. Academia: Наука. 1999. 740 с.

Національна доктрина розвитку освіти . Середня освіта в Україні: нормативне-правове регулювання / за заг. ред. В.С. Журавського. Київ, ФОРУМ, 2004. с. 120-137.

Мельник І.В. Методика проведення бінарних уроків як одної з форм реалізації міжпредметних зв‘язків. DOI:https://www.slideshare.net/inessaml/ss-44178834

Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Міжпредметні зв‘язки у контексті проблеми інтеграції. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 1999, ғ2, 66 с.

Глинская Е.А., Титова Б.В. Межпредметные связи в обучении. Тула, 1980. 44 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |