МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОТИВІВ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Посилання

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. – 502 с.

Мотивація підлітків до занять спортом / [С. Калитка, В. Ребрина, А. Бухвал та ін.]. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров‘я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць – 2016. – ғ1. – С. 81–86

Тихомирова Е. В. Мотивы занятия спортом, как психологический ресурс успешной спортивной деятельности / Е. В. Тихомирова, И. А. Уманская. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика.. – 2016. – Т. 22 – ғ2. – С. 234–236

Тищенко В. О. Мотивація самореалізації в спорті / В. О. Тищенко. // Наука і освіта. Педагогіка: теорія і методика фізичного виховання. – 2013. – ғ4. – С. 214–217.

Хекалов Е. М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их диагностика и регуляция: Учебное пособие / Е. М. Хекалов. – Москва: Советский спорт, 2003. – 64 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |