МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ QR- КОДІВ НА ЗАНЯТТЯХ ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Посилання

Бутирська І. В. Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці,2015. – Вип. 1. – С. 165-171. –URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_1_22/.(дата звернення: 22.02.2020).

Бугайчук К. Л. Використання QR- кодів у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2012) : матеріали ХХ міжнар. наук. –практ. конф., м. Харків, 15–17 травня 2012. – Харків, 2012. – С. 42.

Воронкін О. С. Можливості використання системи QR-кодів у вищій школі. FOSS Lviv 2014: зб.наук. праць ІV міжнар. наук.–практ. конф., м.Львів, 24-27 квітня 2014 р.Львів. 2014. – С. 145-149. - URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16922/2/FOSSLviv_2014_Voronkin_O_S-Possibilities_of_using_145-149.pdf. (дата звернення: 21.02.2020).

Прохорчук О. Доцільність застосування qr-кодів у навчальному процесі закладів професійно-технічної освіти. Електронне наукове фахове видання з педагогічних наук «Теорія і методика професійної освіти».2018. ғ14. - URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/article/view/562(дата звернення: 20.02.2020).

Свистунов О.Ю. Перспективи застосування мультимедійних технологій у навчанні.Науковий часописНПУ імені М.П. Драгоманова.Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.2012. – Вип. 34. – С.145 – 150. - URL:file:///C:/Users/svtro/Desktop/QR%20коди/Svystunov%20O.%20Yu..pdf(дата звернення: 20.02.2020).

QR-коди в освітній діяльності – перший крок у доповнену реальність: вебінар. URL:https://naurok.com.ua/post/trendi-osviti-yak-vikoristovuvati-qr-kodi-u-navchanni(дата звернення: 21.02.2020)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 25 | |