ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ МЕТОДИК

Посилання

Дубасенюк О.А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 345 с.

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. ғ 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 22.02.2020)

Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва : монографія. Київ : Вища школа, 1993. 320 с.

Сутність інноваційної педагогічної діяльності. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part1/014.htm (дата звернення 22.02.2020)

Школа для вчителя: сучасні освітні методики для ненудних уроків. URL: https://uk.etcetera.media/shkola-dlya-vchitelya-suchasni-osvitni-metodiki-dlya-nenudnih-urokiv.html (дата звернення 22.02.2020)

Янова В. М. Педагогіка співробітництва: сутність, ключові ідеї, форми та методи. URL : http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/31097/ (дата звернення 22.02.2020)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | |