ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ 6 РОКУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА (ТЕАТРУ)

Посилання

Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: навч.-метод. посібник.Дошкільне виховання. 2008.ғ1. C.33-36.

Бабенко Л.Л. Екологічна освіта дошкільників. Дошкільний навчальний заклад. 2014. ғ 7. С. 30-40.

Богуш А.М.,Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В. та ін.Базовий компонент дошкільної освіти. Міністерствоосвіти і науки, молоді та спорту України. Київ: Видавництво. 2012. 26 с.

Глухова Н.В. Емоційне спілкування дитини з природою як умова творчого осягнення світу. Дошкільне виховання. 2001. ғ 10. С. 8-10.

Сиротич Н.Б. Підготовка майбутніх вихователів до формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-мовленнєвої діяльності: афтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагогічних наук: спец. 13.00.08. Одеса, 2017. 24 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | |