ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Посилання

Бугайчук К.Л. Мобільне навчання: сутність і моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України / К.Л. Бугайчук. // Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. ғ1 (27). Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua

Демидова Инесса. Быстро и удаленно. Как будут учиться внуки миллениалов? / Инесса Демидова. Ведомости. Технологии развития человека. ғ30 от 10 сентября 2018 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/09/06/780178-bistro-udalenno

Семеріков С.О. Фендаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищий школі : Монографія / С.О. Семеріков, науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 340 с.

About Coursera [Електронний ресурс] Режим доступу: https://about.coursera.org/press

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | |