ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ УЧНІВ ВІДДАЛЕНИХ РАЙОНІВ

Посилання

ГорошкоЮ.В., Інформаційнемоделювання у підготовцімайбутніхучителів математики та інформатики. Чернігів, Україна: ВидавецьЛозовий В. М., 2012.

Міца О., Оришич С., Горошко Ю., Вапнічний С., Боркач Н. Про один з транскордонних механізмів ефективного розвитку інформаційного суспільства в Україні // ScienceandEducaton a NewDimensionNaturalandTechnicalSciences ‒ 2019. С. 47-51.

МіцаО.В., ДроньМ.Ф., ДробничМ.П., Ісак І.С., ЛегезаА.В. Особливості проведення Літньої школи з програмування в Ужгороді // ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасніінформаційнітехнології в освіті і науці».Житомир.2017.С.17-21.

Лекція на тему ―Цикли у мові С++‖[Електронний ресурс]. – Режимдоступу:https://youtu.be/mfZgqc8HgnA

Горошко, Ю.В. Про турніри юних інформатиків / Ю.В. Горошко, В.І. Мельник, О.В. Міца // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 :Комп‘ютерно-орієнтованісистеминавчання : зб. наук.праць. Київ : Вид-во НПУімені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 20 (27). С. 32-39.

Horoshko, Yurii V., Oleksandr V. Mitsa, and Valentyn I. Melnyk. "Методичніпідходидорозв‘язуванняолімпіаднихзадачзінформатики." Information Technologies and Learning Tools 71.3 (2019): 40-52.

Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України e-olymp [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.e-olymp.com/.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | |