КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК МЕХАНІЗМ ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Посилання

Бугайова Н.М. Психологічні проблеми Інтернет-адикції в умовах використання телекомунікаційних технологій. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти. Київ, «Педагогична думка», 2015. С.192-222.

Історія інформаційно-психологічного протиборства: підруч. / за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д. Скулиша. К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2016. 212 с.

Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навч. посіб. / В.М. Петрик, О.А. Штоквиш, В.І. Полевий та ін. К.: Росава, 2016. 208 с. Бібліогр.: С. 182-187.

Фарбер Д.А. Молодший школяр: розвиток мозку і пізнавальна діяльність. М.: Вентана-Граф, 2012. 32 с.

Церковний А. Аспекти формування Інтернет залежності. Соціальна психологія. 2014. ғ5 (7). С. 149-154.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |