ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ STEM-ОСВІТИ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

Посилання

Проект концепції STEM–освіти в Україні. 2017. URL: http://g1.5136.in.ua/novosty/item/269–.html.

Жильцов О.Б. Теорія ймовірностей та математична статистика у прикладах і задачах: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г.О. Михаліна. Київ: ун–т ім. Б. Грінченка, 2015. 336 с.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для студентов вузов. 9–е изд., стер. Москва: Высш. шк., 2004. 404 с.

Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування: підручник. Київ: Вища шк., 2011. 255 с.

Зверева Е.Н., Лебедько Е.Г. Сборник примеров и задач по основам теории информации и кодирования сообщений. Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2014. 76 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | |