ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Посилання

Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педвузів. Харків: Державне видавництво України, 1929. 232 с.

Онопрієнко О. В. Управління проектною діяльністю молодших школярів. Навчання і виховання учнів 4 класу : методичний посібник для вчителів / упор. О. Я. Савченко. Київ: Початкова школа, 2005. С. 53-54.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально - методичний посібник. НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.

Використання проектних технологій в початковій школі: сайт URL: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-proektnih-tehnologij-v-pocatkovij-skoli-167034.html (дата звернення: 03.02.2020)

Історія розвитку методу проєктної технології: сайт URL: http://ukped.com/ua skarbnichka (дата звернення: 03.02.2020)

Проектне навчання: коротко про головне: сайт URL: https://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne (дата звернення: 04.02.2020)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | |