ЗACТOCУВAННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НA УPOКAX ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУPИ

Посилання

Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11 класів. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Львів : 2004. 23 с.

Федоренко Є. О. Формування мотивації до спеціально організованої рухової активності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02. Дніпропетровськ, 2012. 22с.

Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Москва : Академия, 2003. 480 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |