КОБЗАР СВІТОВОЇ ОСВІТЯНСЬКОЇ ДУМКИ

Посилання

Богуславский М.В. История педагогики : методология, теория, персоналии : монография / М.В. Богуславский. Москва : ФГНУ ИТИП РАО, Изд. центр ИЭТ, 2012. 436 с.

Дічек Н.П. А.Макаренко і світ: аналіз англомовних студій: монографія. Київ : Наукова думка, 2005. 308 с.

Карпенчук С. Г. Педагогічна технологія А. С. Макаренка і сучасність : монографія. Рівне : Рівненський ДГУ, 2000. 340 с.

Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко. Москва : Просвещение, 1987. 159 с.

Макаренко А.С. Сочинения: В 8 т. Москва : Просвещение, 1983.

Ярмаченко Н.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С. Макаренко. Київ : Рад. школа, 1989. 191 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |