РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Посилання

Загашев И. О. Критическоемышление: технологияразвития /И. О Загашев, С. И. Заир-Бек. – СПб : Альянс-Дельта, 2003. – 284 с.

Клустер Д. Чтотакоекритическоемышление? / Д. Клустер. // Перемена: Международный журнал о развитии мышления через чтение и письмо. 2001. ғ 4. С. 36-40.

Концепція Нової української школи / ухвалена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 27.10.2016 р. / - 40 с. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. 19.02.2020 р.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти / Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. ғ 87 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ ғ 688 від 24.07.2019 / Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF 19.02.2020 р.

Терно С. О. Критичне мислення: стратегії та процедури / С. О. Терно// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 44, том 2. – С. 179-183 (Terno-CT-stretegies.pdf)

Технології розвитку критичного мислення учнів / Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. – Київ : Вид-во «Плеяди», 2006. – 220 с. – С. 10-21.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | |