НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ УЧНІВСЬКОГО ЗАПИТУ ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ

Посилання

Большакова І., Пристінська М. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи (Частина 1) [Електронний ресурс]. –

За метеріалами: TheLaboratorySchoolatTheDr. EricJacrmanInstituteforStudiesinEducation, University of Toronto.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http.//zakon3.rada.gov.ua/Laws/show/2145-19.

Концепція Нової української школи: Концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. Режим доступу: https//mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Режим доступу: http://nus, org.ua//articles/integrovane-navchannya, tematychnyj-i-diyalnisny-pidhody-chastyna-1.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | |