ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Посилання

Авершин А. О. Формування критичного мислення у студентів інженерно-педагогічних ВНЗ. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2009. ғ24-25. С. 134–145.

Вукіна Н. В., Дементієвська Н. П. Критичне мислення: як цього навчати. Х. : Основа, 2007. 110 с.

Державний стандарт початкової освіти. URL: http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart- pochatkovoyi-osvity-dokument/

Доценко С. О. Критичне мислення як основа процесу прийняття педагогічних рішень. Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців: зб. наук. праць. Харків: Стиль-Іздат. 2007. С. 19–25.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018-2019 навчальному році. Початкова школа. 2018. ғ8. С. 1-15., с. 3

Пометун О.І., Сущенко І. М. Путівник з розвитку критичного мислення в учнів початкової школи. Методичний посібник для вчителів. Київ. 2017

Ткаченко Л. І. Формування критичного мислення як важливої складової особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки. Вісник Глухівського національного університету імені Олександра Довженка. ғ 17(53). 2011. С. 83‒87

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 31 | |