ЗМІНА РОЛІ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Посилання

Березівська Л.Д. Зозуля С.М., Лоюбановська І.Г., Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ, 2016. С. 183–189.

Каракоз О.О. Традиційна та електронна книга: проблеми співіснування.Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, М-во культуриУкраїни, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид.центр КНУКіМ, 2015. С. 20-24.

Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід. Вісник Книжкової палати.Вісник книжкової палати. 2016. Вип. 1. С.37-41.

Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО касающийся школьной библиотеки. Школьная библиотека в деле обучения и образования для все. 2016. URL: https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-ru.pdf

НіколаєвВ.І. КриворучкоН.В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек. Науковіпраці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 27. С. 294-301.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |