ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Посилання

Дзундза А. І. Систематизація ознак сучасних освітніх технологій. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць. Київ-Запоріжжя, 2007. — С. 143–148.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. закладів, 2004. — 352 с.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 12-28.

Єльникова О. В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу: К., 2005. — 20 с.

Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методологічні аспекти: Умань: РВЦ «Софіт», 2008. — 332 с.

Млочешек Л. И. Профессиональная подготовка учителя к педагогическим инновациям в современном образовании. Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. — Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. — С. 233–237.

Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології. Видавничий центр «Просвіта», 2000. — 368 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |