ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Посилання

Башинська Т. Взаємодія вчителя і учнів у навчально-виховному процесі як педагогічна проблема. / Т.Башинська // Початкова школа. – 2004. - ғ12. – с. 55-58.

Державний стандарт початкової загальної освіти (МОН України. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу:www.mon.gov.ua.

Інноваційні технології в початковій школі / К.: «Шкільний світ», 2008.- 110с.

Комар О. Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкової школи. / О.Комар // Початкова школа. – 2010. - ғ7. – с.47-49. 5. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти / К.: «Грамота», 2012.-503с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | |