ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ В ДНЗ

Посилання

Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен; пер. з англ. Е. А.Самсонов. - 2-е изд. - Мн.: Попурри, 2003. - 304 с.

Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти / Н. В. Гавриш // Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія „Педагогіка і психологія‖. – 2011. – ғ 1 (1). – С. 16 – 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/...1/3.pdf.

Жоголєва Н. В., Байсара Л. І. Психологія візуального мислення та засоби його формування при навчанні [Електронний ресурс] / Н. В.Жоголєва, Л. І.Байсара. — Режим доступу: Http://www. rusnauka. com/22_NIOBG_2007/Psihologia/25170.doc/htm.

Носова І. О., Кондратенко Г. М. Методика використання опорних конспектів для активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання [Електронний ресурс] / І. О.Носова, Г. М.Кондратенко. - Режим доступу: Http://nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/ Nchnpu_13/2010_7/30.pdf.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |