РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Посилання

Барда С. І. Роль ігрової діяльності у системі дошкільної та початкової освіти. Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 10–11 жовтня 2019 року). Кременчук : Методичний кабінет, 2019. С. 72–75.

Бондаренко О. А. Мовна гра в пізнавальній діяльності школярів Вивчаємо українську мову та літературу. 2010. ғ6. С. 2–6

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь : Перун, 2009. 1736 с.

Коняєва Л. Д., Романько Н. А. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей молодшого шкільного віку. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам‘янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 14. Кам‘янець Подільський: Аксіома, 2011. С. 370–381.

Савчин М. В., Василенко Л. Н. Вікова психологія : навчальний посібник. Київ : Академ видав, 2005. 360 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Москва : Народное образование, 2002. 256 с.

Універсальні інтелектуальні ігри / упоряд. Ю. Є. Бардакова. Харків : Вид. гр. «Основа», 2006. 192 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | |