ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»

Посилання

Гуревич Р.С. Інформаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / за ред. Член-кор. НАПН України ГуревичаР.С. – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. 202 с.

Гуревич Р.С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: 4 [монографія] / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М. Козяр / за ред. члена.-кор. НАПН України Р.С. Гуревича. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. 208 с.

Головко М.В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання. Нові технології навчання: Наук.-метод.зб. / Кол.авт. - К.: НМЦСО освіти, 2001. 23-27 с.

Полат Є. Метод проектов: типология и структура //Лучшие страницы педагогической прессы. 2004. ғ1. 9-17 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |