СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОЛЬОРИСТИЧНИХ КОМПАРАТИВЕМ У РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ»

Посилання

Конторчук Г.К. Порівняння в поетичному мовленні В. Стуса. Творчість В. Стуса у контексті європейської культури ХХ століття: Зб. матеріалів конференції. Донецьк, 1998. С. 51 ‒ 56.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч. посібн.]. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2008. 423 с.

Мирний Панас. Твори : У 2т. К. : Наукова думка, 1989. Т.2: Повість та оповідання. Роман (1897‒ 1918). Упор.і прим. К.М.Сєкаревої. 640 с. 4.Пустовіт Л. О. Поетичний словник Бориса Олійника. Українська мова і література в школі. 1985. ғ11. С. 53 ‒ 57.

Свашенко А. О. Порівняння в прозі О. Кобилянської. Творчість О. Кобилянської у контексті української та світової літератури. Частина 2. Чернівці: ЧДУ, 1988. С. 102 ‒ 103.

Ставицька Л. В. Незнане вгвинчуй мисль, як вихори спіральні (Порівняння в поезії М. Бажана). Культура слова. К.: Наукова думка, 1985. Вип. 29. С. 31 ‒ 35.

Черкаський В. М. Художній світ Панаса Мирного. К. : Дніпро, 1989. 349 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | |