САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Посилання

Власова И. Н. Самостоятельная работа студентов как условие успешной профессиональной деятельности. Вестник ПГГПУ. Серия ғ1. Психологические и педагогические науки. 2014. С. 210-213.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : Матеріали до першої лекції / Болонський процес : документи / [уклад.: З. І. Тимошенко, А. М. Грехов, Ю. А. Гапон, Ю. І. Палеха]. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 169 с.

Мычка С. Ю., Шаталов М. А. Самостоятельная работа студента в системе личностно-профессионального развития будущего специалиста [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.tsutmb.ru/nayk/nauchnyie_meropriyatiya/int_konf/mezhdunarodnyie/lichnostnoe

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |