КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ АНАЛІТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Посилання

Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. Москва : Наука, 1996. 245 с.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология : монография. Киев : Издательство украинского фитосоциологического центра, 2000. 248 с.

Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : моногр. уч. пособ. Киев : Фитосоциоцентр, 2002. 336 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | |