ФОНЕТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ

Посилання

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/shows/392-20/

Голуб Н.Б. До проблеми предметної компетентності з української мови в закладах загальної середньої освіти. Українська мова і література в школі. 2008. ғ1. С.4.

Ветухов А. А.А. Потебня (29 ноября 1891 года). Варшава. Типография Варшавского Учебного Округа, Краковское Предместье, ғ3. 1898. 59 с.

Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ : Вища школа. 1981. 183 с.

Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. Навчальний посібник. Київ : ВЦ «Академія», 2006. 368 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | |