ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СИНТАКСИЧНИЙ МАРКЕР ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

Посилання

Гуйванюк Н. В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. Чернівці : Рута, 1999. 336 с.

Грицина В. І. Інфраструктура речень публіцистичного стилю : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01. Запоріжжя, 2002. 20 с.

Дудик П. С. Просте ускладнене речення. Вінниця, 2002. 335 с.

Забужко О. С. Музей покинутих секретів. Київ : Комора, 2009. 832 с.

Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови. Київ : НМКВО, 1992. 399 с.

Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; 7-ме вид. Київ : Вища школа, 2009. 430 с.

Турчак О. М. З історії вивчення вставлених конструкцій як синтаксичної категорії структурно-комунікативного рівня. Серія : Мовознавство. Дніпропетровськ, 2011. Вип. 17. Т. 3. С. 160-166. 8. Ющук І. П. Українська мова. Київ : Либідь, 2004. 640 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | |