МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ ТА ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ НАВИЧКАМИ – НЕВІД′ЄМНА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ЗАСВОЄННЯ ПРЕДМЕТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Посилання

Гордєєва Т. О. Мотиви навчальної діяльності учнів середніх і старших класів сучасної школи // Психологія навчання. 2010. ғ 6. С. 17- 32.

ДусавицкийА.К. Мотивинавчальної діяльності студентів: Навчальний посібник. – Харків: ХДУ, 1987. – 55 с.

Маркозова О. О. Механізм мотивації досягнення життєвого успіху людини / О. О. Маркозова // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім.Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2014. – ғ2 (21). – С. 214–221.

Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | |