МУЗИЧНА ОСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ДІЯЛЬНОСТІ В. ВЕРХОВИНЦЯ, П. КОЗИЦЬКОГО, Ф. КОЛЕССИ, М. ЛЕОНТОВИЧА, К. СТЕЦЕНКА. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Посилання

Верховинець В. Теорія українського народного танцю. Київ: Музична Україна, 1990. 149 с.

Вронський В. Передмова до третього видання. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. Київ: Муз. Україна, 1990. С.10-12.

Гаврілова Л., Кривошея Н. Музично-педагогічна концепція розвитку дітей дошкільного віку В.Верховинця та перспективи її використання в українській фольклорній арт-терапії. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Gnvp/2010_4_SV1/6.pdf

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Гордійчук М. М. Микола Леонтович. Київ: Радянська Україна, 1960. 36 с.

Гордійчук М. Микола Леонтович. Київ: Музична Україна, 1977. 134 с.

Грисюк О. До проблеми становлення сучасної системи освiти й музичного виховання. Художня освiта i проблеми виховання молодi : Зб. ст. Київ: ІЗМН, 2010. С.57-64.

Гусарчук Т. В. Особистісні чинники духовної творчості українських композиторів 20-х років ХХ століття. Науковий вісник Національної музичної академії імені П.І.Чайковського. Вип. 67: Музична культура України 20-30-х років ХХ століття: тенденції і напрямки. Київ, 2008. С. 207-216.

Долгая Н.В. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості. Рідна школа. 2012. ғ2. С.27-28.

Дяченко В.П. М. Леонтович. 4-е видання. Київ: Музична Україна, 1985. 134 с.

Завальнюк А. Микола Леонтович. Дослідження, документи, листи. Вінниця: Поділля - 2000, 2002. С.256.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | |