ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВОГО КОМАНДИРА З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

Посилання

Бухун А. Г. Педагогічна сутність процесу підготовки майбутніх офіцерів до громадянського виховання військовослужбовців. Імідж сучасного педагога. 2015. ғ 2 (151). С. 61-65.

Бухун А.Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис… канд. пед. наук. : 13.00.04 / А.Г. Бухун ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. 2017. 20 с.

Денисенко Є. В. Управлінська культура майбутніх офіцерів як складник загальної культури фахівців військового управління. Імідж сучасного педагога. ғ 8 (177). 2017. С. 18-20.

Денисенко Є. В. Рекомендації з формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня Національної гвардії України. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2017. 57 с.

Каплінський В. Реалізація виховного потенціалу лекції та практичних занять з організації самовиховання. Наукові записки Вінницькогодержавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 2011. ғ 35. С. 116-123.

Ягупов В. Військове виховання: історія, теорія та методика: навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. 560 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |