СОЦІОКУЛЬТУРНІ УМОВИ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Посилання

Бойченко М. (2011) Основні парадигми розвитку системи вищої освіти. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів [авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай, та ін.] К. Педагогічна думка. 320 с.

Васюк Ю. А. (2016) Освітнє середовище як простір самовизначення особистості: теоретичний аспект. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея». Вип. 114(11). С. 266-270.

Грищенко Н. І. (2013) Стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві. Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2013 р.: тези доп. Львів. С. 43-45.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. ғ1556-VII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/1aws/show/1556-18. 5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 ғ 2145-VIII [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |