ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУИНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ

Посилання

Галімов А. В. Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників / А. В. Галімов. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2011. - Вип. 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_5

Лісніченко Ю. Теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін / Ю. Лісніченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2013. - Вип. 29. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_28.

Нещадим М. І. Військова освіта України : історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.

Програма військового стажування для курсантів 4-го року навчання факультету логістики, напрям (спеціальність): ): 274 «Автомобільний транспорт», спеціалізація: «Автомобільна техніка військ». – Харків, Національна академія Національної гвардії України, 2018. – 15 с.

Програма військової практики для курсантів 2-го року навчання факультету логістики , напрям (спеціальність): ): 274 «Автомобільний транспорт», спеціалізація: «Автомобільна техніка військ». – Харків, Національна академія Національної гвардії України, 2018. – 12 с.

Статут Національної академії Національної гвардії України [Електронний ресурс] // Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30 червня 2014 року. – Режим доступу: http://nangu.edu.ua/?page_id=53373

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 1 | |