ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
PDF

Посилання

Єремеєва В. М. Історичні тенденції розвитку базових педагогічних понять теорії індивідуалізації навчання як особливої організації процесу // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. — 2001. — N 8. — С. 50-55.

Закорко І. П. Індивідуалізація навчання як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів вищих навчальних закладів МВС України // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2001. — N 28. —С. 51-56.

Ищук В. В. К вопросу об индивидуализации обучения на педагогическом факультете. // Педагогический вестник, 2003. – С. 11-16.

Магомедов О. М. Педагогические основы реализации принципа доступности и индивидуализации в физическом воспитании студентов. 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования. //Автореф. дисс. канд. пед. наук. - Ростов-на-Дону, 2002. – 20 с.

Русинова М. М. Формирование основ готовности учителей к индивидуализации и дифференциации обучения в начальной школе. 13.00.01 - общая педагогика. //Автореф. дисс. канд. пед. наук.. - Таганрог, 2000. – 20 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 9 |