PROBLEM OF ASSESSMENT OF INTANGIBLE ASSETS
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v1.04
PDF (English)

Посилання

Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinoi otsinochnoi diialnosti v Ukraini (Zakon Ukraiini). № 1992-IV. Retrieved from http://www.liga.net.

Khomiak, R. L. (2009). Bukhhalterskyi oblik ta opodatkuvannia. Lviv: Intelekt-Zakhid.

Pro zatverdzhennia Polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 19 «Obiednannia pidpryiemstv» (Nakaz Ministerstva Finansiv) (1999). № 163. Retrieved from http://www.liga.net.

Kolumbet, O. (2009). Otsinka nematerialnykh aktyviv: bukhhalterskyi ta podatkovyi aspekty Visnyk akademii munitsypalnoho upravlinnia, (7).

Kryshtopa, I. (2010). Otsinka nematerialnykh aktyviv: problemni pytannia ta napriamky yikh vyrishennia. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 169-176.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 20 |