ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ INTERNET-СЕРВІСІВ
https://doi.org/10.36074/22.12.2019.v1.27
PDF

Посилання

Smart-технології в Україні і світі. Вилучено з http://molodi.in.ua/smart-tehnolohiji/.

Бонч-Бруєвич, Г.Ф. & Абрамов, В.О. & Косенко Т.І. (2007). Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі: навчальний посібник. К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка.

Дичківська, І.І. (2004). Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидавництво.

Про Національну програму інформатизації (Закон України). (1998). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

Калініна, Л.М. & Носкова, М.В. (2013) Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка: навчальний посібник. Львів: ЗУКЦ.

Макаренко, В.М. & Туманцева, О.О. (2008). Технологія критичного мислення. Х.: Вид.група «Основа»: «тріада+».

Наволокова, Н.П. (2011). Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. (Серія „Золота педагогічна скарбниця”). Х.: Вид.група «Основа».

Семеніхіна, О.В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до SMART-суспільства. Вилучено з http://irbis-nbuv.gov.ua

Якубов, С. (2011) Технології SMART та навчальні матеріали Hi-Tech у школі.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 36 | Завантажень: 43 |